Icebreakers - History pages have moved
VirtuaaliLentoLaivue
VLeLv Icebreakers

  
Hyvä lukija. Virtuaalilentäjät ry:n historiasivut ovat muuttaneet yhdistyksen virallisille sivuille. Löydät artikkelit nyt osoitteesta ww.virtualpilots.fi/hist.
Sinut siirretään sinne automaattisesti. Vanhat suorat linkit toimivat vaihtamalla ylläolevan osoitteen entisen urlin tilalle.

Dear reader. Virtual Pilots Finland's aviation history pages have moved to the association's official web site. You can now find the artiles from ww.virtualpilots.fi/hist.
You'll be forwaded there automatically. Old direct links still work when you replace old url with the above address.

 

  


Page updated 29-Jan-01 URL:http://www.compart.fi/icebreakers/
VLeLv Icebreakers pages are sponsored by Compart Oy
These pages are powered by Microsoft Notepad ®

[ Home page | History | Tales | Songs | Scores | Rules | FINN-FAQ ]
[ MM00 | Blitz00 | MM99 | MM98 | Dweeb98 | MM97 | Nettinite | Paris2 ]